1. حسین کلهرودی دستجردی , هومن مسگرانی , احمدرضا محمدنیا , مسعود رجبیون , رضا نقوی , گزارشی از یک مورد نادر ناهنجاری مادر زادی Brachygnathia Superior در یک بزغاله تازه متولد شده , هجدهمین کنگره دامپزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۶
 2. هومن مسگرانی , حسین کلهرودی دستجردی , حسین کاظمی مهرجردی , احمدرضا محمدنیا , علی میرشاهی , درمان جراحی آنکیلوز مفصل temporomandibular به روش Excisional arthroplasty در یک قلاده گربه نژاد پرشین , هشتمین گردهمائی دامپزشکان علوم بالینی ایران و دومین سمپوزیوم لنگش در نشخوارکنندگان , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۱
 3. فهیمه محمدی , احمدرضا محمدنیا , محمد عزیز زاده , دلایل حذف گاوهای شیری هلشتاین در منطقه شهرکرد , هشتمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۱
 4. احمدرضا محمدنیا , لنگش، پایه تامین گردش اقتصادی در گله های شیری , دومین سمپوزیوم لنگش در نشخوارکنندگان , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰
 5. احمدرضا محمدنیا , بررسی توزیع فراوانی گاوهای ارجاعی به باکس سم چینی , دومین سمپوزیوم لنگش در نشخوارکنندگان , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰
 6. احمدرضا محمدنیا , اثر محلول درمانی سایترکس® در کنترل لنگش ناشی از درماتیت انگشتی , دومین سمپوزیوم لنگش در نشخوارکنندگان , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰
 7. احمدرضا محمدنیا , ارزیابی زخم کف سم به عنوان ریسک فاکتور ابتلا به این عارضه در شکم های بعدی زایمان , دهمین همایش جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۱۷
 8. احمدرضا محمدنیا , بهره گیری از تخته سم در درمان جراحات بافت شاخی سم گاو , دهمین همایش جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۱۷
 9. احمدرضا محمدنیا , جستجوی ژنومی تریپونمای عامل درماتیت انگشتی درجراحات زخم کف سم گاو شیری , دهمین همایش جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۱۶
 10. احمدرضا محمدنیا , الگوهای رشد و سایش سم گاوهای شیری و عوامل موثر بر آن , هشتمین سمپوزیوم جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲/۰۴
 11. احمدرضا محمدنیا , بررسی تاثیر لنگش بردرجه چاقی بدن , هشتمین سمپوزیوم جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲/۰۴
 12. زهرا قربانی , ناصر وجدی , عباس پرند , احمدرضا محمدنیا , مطالعه ی فراوانی لنگش د رگله های شیری شهرستان مشهد و ارزیابی ارتباط آن با SCC , هشتمین سمپوزیوم جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲/۰۴
 13. سیده پریسا هاشمی فرد دهکردی , مرضیه مهدیزاده , سمانه آذر پژوه , کیمیا رئیس زاده , پریسا رئیسی دهکردی , احمدرضا محمدنیا , میزان استمرار اسکور حرکتی گاو پس از رخداد زخم کف سم در گاو , هشتمین سمپوزیوم جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲/۰۴
 14. امین خاقانی , احمدرضا محمدنیا , ناصر وجدی , ارزیابی شاخص طول پنجه سم در زمان های معمول سم چینی , اولین سمپوزیوم لنگش در نشخوارکنندگان و اهمیت اقتصادی آن در تولیدات دامی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۱۵
 15. احمدرضا محمدنیا , منیره نیکوبین , شیما خلیلی فرد , فاطمه نادری , امیرحسین فرج نژاد , مروری بر بیماری های غیر عفونی انگشت گاو در ایران , اولین سمپوزیوم لنگش در نشخوارکنندگان و اهمیت اقتصادی آن در تولیدات دامی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۱۵
 16. احمدرضا محمدنیا , سمانه آذر پژوه , پروشات افلاکی , کیمیا رئیس زاده , مرضیه مهدیزاده , پریسا رئیسی , پریسا هاشمی , ارزیابی زیان های اقتصادی حاصل از لنگش , اولین سمپوزیوم لنگش در نشخوارکنندگان و اهمیت اقتصادی آن در تولیدات دامی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۱۵